Hjelp avisen å vokse

Demokratenes Jan-Ove Fromreide mener nordmenn bør tenke seg om to ganger før de stemmer på FrP. Han mener partiet avslører seg selv når de tar avstand fra Sverigedemokratene.
 
– Den største forskjellen finner vi i ideologisk grunnsyn. FrP er et liberalistisk parti, mens Demokratene er et nasjonalpatriotisk parti. Derfor tar FrP avstand fra Sverigedemokratene mens Demokratene i Norge ser på dem som søsterparti, sier han til Demokratene.no.
 

Nordmenn først

 
Hordaland-politikeren tar frem EØS-avtalen som et skrekkeksempel på den globalistiske tankegangen til Fremskrittspartiet.
 
– FrP støtter EØS avtalen. Noe som innebærer fri flyt av varer og tjenester også mennesker, dette ut ifra en liberalistisk og globalistisk tankegang. Demokratene er imot EØS- avtalen. Vi mener det er en husmannskontrakt som kun tjener eliten, bedriftseiere. Norske arbeidere kan ikke konkurrere med slike lave lønninger som Øst- Europeere har. Vi vil ivareta den norske arbeider, mener Fromreide.
 

Ønsker ikke muslimske flyktninger

 
Også i flyktningpolitikken er det store forskjeller.
 
– Demokratene vil kun ta imot kvoteflyktninger som ikke er muslimer, mens FrP ikke har den holdning. Demokratene vil på sikt også forby utøvende Islam, dette er FrP imot, for de mener vi må behandle alle religioner likt, avslutter Fromreide.
 

DEL