Hjelp avisen å vokse

En kvinne i liberale California har blitt tildelt 500 000 kroner i erstatning fordi politiet tok av henne hijaben da hun var i forvaring, melder LA Times.

Den afrikansk-amerikanske muslimen sendte inn et søksmål mot politiet i 2016 og torsdag fikk hun endelig viljen sin da retten tildelte henne hele 500 000 kroner i erstaning.

 

Var etterlyst for tyveri

Den muslimske kvinnen ble stoppet av politiet i 2015 og hadde allerede tre etterlysninger på seg for tyveri. Kvinnen motstatte seg arrest og politiet tok av henne hijaben i sin vanlige ransaking-prosedyre.

– Politiet har ingen rett til å ta av henne hijaben, fortalte advokaten til muslimen.

Retten sa seg enig og i dommen heter det at kvinnen har rett til å ha på seg det hun vil og politiet har ikke myndighet til å ta av henne det religiøse kvinneundertrykkende hodeplagget.

Har du derimot på deg hatt eller caps stiller saken seg annerledes….

 

DEL