Hjelp avisen å vokse

NRK har nådd et nytt lavmål i sin Trump-dekning. Nå er plutselig Presidenten blitt en løgner ifølge sladre-kildene til kanalen.
 
“Kan Trump snakke usant uten at det får konsekvenser” er den store overskriften NRK har på sine nettsider søndag. Tittelen insinuerer at majoriteten av “amerikanske kommentatorer” mener dette.
 
I artikkelen danner NRK et bilde at Trump sparket den tidligere FBI-sjefen på grunn av den såkalte “Russland-forbindelsen” til Donald Trump.
 

NRK nekter å høre på fakta

 
Comey sa flere ganger at FBI ikke fant noe bevis for at Trump hadde forbindelser til Russland og Putin, men dette blir ikke slått opp i store bokstaver og overskrifter hos den venstreradikale nyhetskanalen NRK. Det er allmennkjent at nordmenn leser kun overskrifter og det avslører hvorfor NRK har valgt å bruke villedende rykter i sin overskrift.
 
Til og med MSNBC valgte å se bort i fra Trumps såkalte Russland-forbindelser etter Comeys vitneutsagn.
 
Men NRK durer frem og i kjent CIA-stil  og prøver å hjernevaske nordmenn ved å plante overskrifter som ikke har rot i virkeligheten.
 
Trist.
 

DEL