Hjelp avisen å vokse

Obama, som ble beskyttet i år og som ikke fikk noen kritikk hos NRK, har nettopp kjøpt seg nytt hus.
 

Presidenten som gjorde alt han kunne for å splitte fattig og rik, svarte mot hvite, har nå vist sitt sanne ansikt i det han kjøpte luksushus for 70 millioner kroner, melder Forbes.

 
Nyheten er som forventet feiet under sosialist-teppet på NRK Marienlyst som ikke ønsker å sette sin favoritt-President i dårlig lys.
 

DEL